Wednesday, October 23, 2019
چهارشنبه, 01 آبان 1398

كتاب چشم هايت و گوش هايت

كتاب چشم هايت و گوش هايت

معرفي اجمالي كتاب :

از بزرگترین و مهم ترین نعمت های خداوند متعال به انسان ها نعمت چشم و گوش است که این دو در کنار هم شرايط شناخت انسان را فراهم مي آورند و اگر اين ابزارها نباشند ، انسان نسبت به پيرامون خود ، شناختي به دست نمي آورد و در جهالت محض فرو مي رود. معمولا چشم و گوش انسان آزاد است و هرچه را که بخواهد هم می شنود و هم می بیند ، از اصلي ترين وظایف هر انساني به خصوص مؤمنان آن است كه  چشم و گوش خود را كنترل نمايند چرا كه  اين دو ابزار با همه ي فوايد و آثاري كه براي رشد و كمال بشر  ...

دارند ، از مهم ترين ابزارهاي شيطان براي ساقط كردن انسان از مقام خلافت الهي است. اگر توانستیم این دو را کنترل کنیم می توانیم در راه خلیفه ي الهی قدم بگذاریم و آنچه را که خداوند از ما خواسته است انجام دهیم ؛ اما اگرکنترلی در کار نباشد و چشم و گوش ما آزاد و یله باشد نمی توانیم هیچ گاه بر ذهنمان مسلط شویم ، كتاب ارزشمند « چشم هايت و گوش هايت » بر آن است كه هنر كنترل اين دو نعمت و دو ابزار مهم در بدن آدمي را به ما بياموزد و اين دو پديده خارق العاده ي الهي را در برابر خطرات ، انحرافات و گناهان مختلف مصونيت ببخشد.

فهرست تفصيلي كتاب :

 

مقدمه

سخني با خوانندگان عزیز

سپيد‌ه‌ی سخن

بخش اول كتاب : چشم هايت

فصل اوّل :

 • تعريف كلي چشم
 • انواع نگاه هاي آدمي طبق روايات اسلامي
 • نگاه هاي عبادتي
 • نگاه هاي سازنده
 • نگاه هاي غفلتي
 • نگاه هاي شهواني
 • نگاه هاي حرام

فصل دوم :

 • هرزه نگاري چشمي ( چشم چراني ) چيست؟
 • هرزه نگاري چشمي و چگونگي برخورد قرآن كريم با اين مسئله
 • هرزه نگاري چشمي ( چشم چراني ) از ديدگاه روايات اسلامي
 • انواع هرزه نگاري چشمي ( چشم چرانی )   
 • چشم چرانی حقیقی
 • انحرافي ( اثرات و پيامدهاي شوم )
 • حرفه اي ( علائم و نشانه ها )  
 • غیر حرفه ای    
 • چشم چرانی مجازی  
 • دلايل و علل هرزه بینی مجازی
 • اثرات و پيامدهاي شوم هرزه بینی مجازی
 • روشها و شگردهاي درماني هرزه بینی مجازی ( فردي ، گروهي )

فصل سوم :

 • علل و عوامل زمينه ساز هرزه نگاري چشمي ( چشم چرانی )
 • آسيب ها ، اثرات و پيامدهاي مخرب چشم چراني در زندگي فردي ، خانوادگي ، اجتماعي و اخروي انسان
 • گناهانی که هرزه نگاري چشمي ( چشم چرانی ) منشأ آنها است

فصل چهارم :

 • چشم پاکی ، نتائج و فوائد
 • داستان هاي چشم پاكي
 • چشم پاكي موسي دال بر امانت وي
 • عصمت در نگاه
 • چشم پاكي دختر جوان و هدايت جوان هرزه

فصل پنجم :

 • راهكارها و روشهاي درماني ، عملي براي مقابله با چشم چراني
 • احكام شرعي نگاه از فتاوا و استفتائات مراجع عظام تقليد

بخش دوم : گوش هايت

مقدمه بخش دوم :

 • یک انشای شفاهی ( داستاني واقعي ، هيجاني و آموزنده از گوش و آسيب هاي فرا روي آن )

فصل اول :

 • شگفتي هاي خارق العاده و عجيب گوش
 • خلقت گوش از ديدگاه قرآن كريم

دلايل تقدم واژه ( سمع= شنیدن ) بر ( بصر= دیدن ) در قرآن كريم

 

 • خلقت گوش از نظر روايات و كلمات گوهربار معصومين عليهم السلام
 • خلقت گوش از منظر انديشمندان علم پزشكي
 • حقوق گوش از ديدگاه امام العابدين سيد الساجدين عليه السلام

فصل دوم :

 • انواع گوش از حيث معنوي
 1. گوش شنوا
 2. گوش شنوا ؛ خیری از جانب خداوند باري تعالي
 3. لقب خادم الحسیني رسول ترک به سبب گوش شنوا
 4. گوش ناشنوا
 • آداب فردي و اجتماعی گوش دادن
 • به گوینده
 • به استاد
 • به نصیحتگر
 • به درد و دل کننده
 • روش ها و شگردهاي عملي كسب تمركز در گوش دادن

فصل سوم :

 • گناهان و آفات گوش
 • شنيدن غنا و موسيقي
 • مفاسد غنا
 • دلايل حرمت غنا و موسیقی
 • شنيدن دروغ
 • مفاسد شنيدن سخن باطل و دروغ
 • شنيدن غيبت
 • آثار مثبت رد غيبت
 • آثار منفی رد ننمودن غیبت
 • شنيدن سخنان لغو و بيهوده
 • تجسس يا استراق سمع
 • فوائد و كاركردهاي مثبت كنترل گوش
 • نشاط قلب
 • رويگرداني از شهوات
 • دست يابي به سجاياي اخلاقي
 • نداشتن حسرت و پشيماني در زندگي
 • شيريني عبادت
 • بهره مندي از همسران بهشتي (حورالعين)

فصل چهارم :

 • روشها و راهكارهاي عملي محافظت از گوش در برابر گناهان
 • بهره مندي از نور ايمان
 • تمسك به تقوا
 • داشتن اراده و پشتكار
 • بهره مندي از هوشياري و تعقل در مواجهه با گناهان
 • پندگيري از پيامدهاي منفي
 • احكام شرعي گوش از فتاوا و استفتائات مراجع عظام تقليد

نتيجه گيري

فهرست منابع

سؤالات

معرفي آثار مؤسسه ي فرهنگي پژوهشي امام أميرالمؤمنين عليه السلام مصابيح

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

سیستم آمار بازدید کنندگان

مجموع آمار بازديد ها :59726
Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image