Wednesday, October 23, 2019
چهارشنبه, 01 آبان 1398
صفحه اصلی محصولات کتاب ها منتشر شده كتاب فريده عصر

كتاب فريده عصر

كتاب فريده عصر ( اين كتاب نگرشي تحقيقي و نوين به سيره علمي و عملي عالمه عارفه بانو مجتهده امين ره عليها دارد)

معرفي اجمالي كتاب :

كتاب فريده عصر نگرشي تحقيقي و نوين به سيره علمي و عملي عالمه عارفه بانو مجتهده امين رحمه الله عليها است ، بانو مجتهده نصرت امين(ره) از شخصيت‌هايی است كه جامعيت علم و عمل را به خوبی می‌توان در او مشاهده كرد و در سيره قولی و عملی او بازشناسی فلسفه ، كلام ، اخلاق ، تفسير ، فقه و عرفان را می‌توان از لسان استادان ، شاگردان و مهم‌تر از همه از آثار سترگ ايشان درك كرد.

كتاب فريده عصر در سه بخش كلی و فصل‌های متعدد به زيور طبع آراسته شده كه در بخش نخست به بررسی وضعيت اجتماعی ـ سياسی ايران و اصفهان در آن زمان و نگاهی كوتاه به زندگی برخی از بانوان برجسته و نمونه اسلام دارد ؛ در بخش دوم به سيره عملی بانو امين از جمله سير زندگی و فعاليت‌های فرهنگی ـ اجتماعی ايشان همچون تربيت شاگردان می‌پردازد و در بخش سوم نيز سيره عملی بانو امين از جمله بينش و نگرش ايشان به علوم مختلف همچون فلسفه ، كلام ، اخلاق ، فقه و عرفان مورد بررسی و بازكاوی قرار می‌گيرد.

تأليف اين كتاب به گونه‌ايست كه مخاطب ، با مطالعه هر بخش ، هر چند در ابتدا تنها به دنبال آشنايی با نگرش‌ها و ديدگاه‌های بانوی نمونه ، نصرت امين(ره) است ، اما در عين حال ، خود نيز به معياری بجا از عرفان ، اخلاق ، فلسفه ، تفسير و ديگر علوم نقلی و عقلی دست می‌يابد.

شيوه پژوهش اين كتاب نيز به سبب تأكيد و اهتمام پژوهشگران مؤسسه ي فرهنگي پژوهشي امام اميرالمؤمنين عليه السلام اصفهان به رعايت كامل امانت در نقل قول‌ها و ديگر مطالبی كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از بانو امين(ره) رسيده است سعی شده كه مستندات آن با استفاده از تمهيد نشانه‌گذاری جملات ، حذف با قرينه يا بی قرينه رعايت شود.

 
در یافت بخشي از صفحات كتاب
1 سيره عملي - نمونه هايي از حالات عرفاني بانو
 
2 فسيره علمي - بخشي از ديدگاه هاي اخلاقي بانو  

 

فهرست تفصيلي كتاب :

 

پیشگفتار                                                                                                                                                    

بخش اول

فصل اول: وضعیت اجتماعی سیاسی ایران و اصفهان در زمان بانو (ره)

گفتار اول: اندیشه به حاکمیت رساندن تشیع از بانوی دین تا بانو امین (ره)

گفتار دوم: دیانت و سیاست در سیره نظری و عملی علمای شیعه

گفتار سوم: وضعیت سیاسی اجتماعی ایران و اصفهان

گفتار چهارم: بانو امین (ره) و تحولات سیاسی معاصر 

گفتار پنجم: سیره نظری و عملی بانو (ره) در سیاست

بانوی زمان شناس و اسلام شناس

صالح و مصلحی مفلح با سیاست طویل المده

سخن نهایی

فصل دوم: مروری بر زنان برجسته بعد از ظهور اسلام

حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

حضرت خدیجه بنت خویلد (سلام الله علیها)

ام سلمه (سلام الله علیها)

فاطمه بنت اسد (سلام الله علیها)  

حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)

ام کلثوم (سلام الله علیها)

فضّّه (سلام الله علیها)

فاطمه بنت الحسین (سلام الله علیها)

سکینه (سلام الله علیها)

علّیه بنت علی بن الحسین (سلام الله علیها)

خدیجه بنت محمد بن علی (سلام الله علیها)

ام السلمه بنت محمد بن علی (سلام الله علیها)

خدیجه بنت عمر بن علی بن الحسین (سلام الله علیها)

ام الحسن بنت عبدالله بن محمد بن علی بن الحسین (سلام الله علیها)

ام الخیر بنت عبدالله بن محمد بن علی بن الحسین (سلام الله علیها)

فاطمه بنت امام صادق (سلام الله علیها)

حضرت فاطمه کبری، معصومه، بنت موسی بن جعفر (سلام الله علیها)

حکیمه دختر امام محمد جواد (سلام الله علیها)

ام الفارسیه

عایشه ورکانیه

ام البهاء

فاطمه عقیلی جوزدانی اصفهانی

ام الکرام اصفهانی

آمنه بیگم

حمیده رویدشتی

زوجه میرزا خلیل رقم نویس

زینب بیگم اردستانی

دلارام خانم

مریم بیگم

شاه میر

خدیجه سلطان بیگم

رشحه دختر سید احمد هاتف اصفهانی

بی بی جان کاشانی

مریم بانو

مریم ریزی لنجانی

خانم هما امامزاده

رباب کازرونی

ربابه الهی

خانم سرور باکوجی

سیده مجتهده نصرت بیگم امین (ره)

بخش دوم (سیره عملی بانو «ره» )

فصل اول: اجداد و خاندان بانو (ره)

تاریخچه ای از خاندان خاتون آبادی

میر عبدالحسین خاتون آبادی

میر معصوم خاتون آبادی

فهرستی از دانشمندان و مشاهیر خاندان خاتون آبادی

فصل دوم: زندگی نامه

دوران کودکی و نوجوانی

دوران جوانی

درخشندگی در علم و عمل

دوران کهولت و پیری

مصاحبه با بانو علویه همایونی

فصل سوم: فعالیت های فرهنگی و آثار بانو (ره)

گفتار اول: آثار قلمی و تألیفات بانو (ره)

اربعین هاشمیه

مخزن اللئالی در فضیلت مولی الموالی

سیر و سلوک در روش اولیاء و طریق سیر سعداء

معاد یا آخرین سیر بشر

روش خوشبختی

اخلاق و راه سعادت

النفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه

مخزن العرفان در تفسیر قرآن مجید (15 جلد)

جامع الشتّات

گفتار دوم: فعالیت های اجتماعی بانو (ره)

گفتار سوم: شاگردان بانو (ره)

فصل چهارم: نمونه هایی از حالات عرفانی بانو (ره)

شروع اشراقات و زود گذر بودن آنها

مشاهده ذکر تسبیح موجودات عالم

بهره و حظوظ دنیایی در مقابل لذات معنوی

عدم استجابت دعا

بلاها و سختی ها

محبت دنیا

پیرامون آیه شریفه (و من یبتغ ...) 

فصل پنجم: خاطرات و حکایات

دلم به امور نازل دنیایی انس نمی گیرد

معاهده سپس مراقبه در پایان محاسبه

به طور قطع حاجیه خانم امین (ره) یکی از علمای برجسته تشیع است

دریایی از علم

عنایت بانو به مرحوم امام خمینی (ره) و امام به بانو (ره)

علامه از من سوالی دارند که خود آن را بهتر از من می دانند

انسان نور را از خدا می گیرد و .... 

مراعات تعادل، اصل مهم زندگی این بانو (ره)

هر کجا که می خواهی به خاکم بسپارید

علم و عرفان بانو (ره)

من قابل نیستم

بله، این قید است

در حد یک انسان کامل بودند

خانم امین (ره) مستغنی از تعریف بود

اینها را به دلت بنویس نه به کفن

دوست دارد نفس خود را به خدا بخشد

به هیچ مدرسه ای نرفت

فروغ خانم! من بهشت را برای تو ضمانت می کنم

من تصدق مادرم شوم

شهرت جهانی بانو (ره)

ملاقات های بزرگان با بانو (ره)

فصل ششم: بانو (ره) در نگاه شخصیت ها

سید محمد سعید حسینی حلی نجفی

حاج شیخ محمد طه هنداوی نجفی زاده

سید حسن حسینی

محمد کاظم شیرازی

ابراهیم حسینی شیرازی اصطهباناتی

محمد رضا نجفی اصفهانی

سید الشهاب الدین مرعشی نجفی (ره)

محمد تقی جعفری (ره)

سید عباس کاشانی

میر سید احمد روضاتی

امامی کاشانی

علویه خانم همایونی

فصل هفتم: اساتید بانو (ره)

سید ابوالقاسم دهکردی

میرزا علی اصغر شریف

میرزا علی شیرازی

ابوالقاسم زفره ای

حسین نظام الدین کچویی

میر سید علی نجف آبادی

فصل هشتم: اجازات بانو (ره)

الف ـ دریافت اجازات

ب ـ اعطای اجازات

فصل نهم: مروری بر عوامل موفقیت بانو (ره)

ترک معصیت و اجتناب از محرمات

خودسازی و تهذیب نفس

محاسبه نفس

اشتیاق به تحصیل

استفاده از وقت و مطالعه مداوم

تهجد و شب زنده داری

شور و شوق

تفکر و تعقل و توجه

گمنامی و عزلت

جرأت

پشتکار

نظم

رعایت اعتدال و میانه روی در زندگی

داشتن قلب سلیم

وارهیدن از غیر خدا

صبر در برابر ناملایمات

حلم در برابر ناملایمات

آرامش روحی

ولایت و اتصال به ائمه معصومین (علیهم السلام)

خلوص

قوت تعقل در دو عرصه عقل معاش و عقل معاد

فصل دهم: وصیت نامه

وصیت نامه اخلاقی، عرفانی و اعتقادی بانو (ره)

وصیت نامه دیگر آن مرحوم                                                                                  

بخش سوم: (سیره علمی بانو «ره»)

فصل اول: مقام و شخصیت زن در اسلام در آثار  بانو (ره)

هستی هدفمند

انسان خلیفه خدا

اصل آفرینش زن

موقعیت زن قبل از اسلام

الف ـ زندگی زن در ملت های عقب مانده

ب ـ زندگی زن در امت های پیشرفته قبل از اسلام

ج ـ وضع زن در عرب

مقام انسانی زن در نظر قرآن کریم

تفاوت های زن و مرد در تکوین

حقوق متقابل زن و مرد و اثر آن در تحکیم نظام خانواده

روابط محبت آمیز بین افراد خانواده

همکاری

اطاعت زن از شوهر

دوری از مجادله و کشمکش های بی مورد

اکرام به زن و اظهار محبت به او

تأکید بر توسعه در رفاه معیشتی خانواده

حقوق مرد نسبت به زن

حقوق زن نسبت به مرد

وظیفه زن نسبت به اولاد و تربیت فرزند

زن و اجتماع

وظایف اجتماعی زن

وظایف زن در جامعه اسلام

حجاب

عفت در نگاه

عفت مردان

عفت در پوشش

عفت در گفتار

پیامد های بدحجابی

الف ـ تمایل به گناه

ب ـ عدم رشد و تکامل استعداد علمی

ج ـ انحراف از سیر حقیقی انسان

نقش لاقیدی و بدحجابی در تزلزل خانواده

الف ـ عشق های کور کورانه

ب ـ تزلزل و نهایتاً طلاق

فصل دوم: عرفان در آثار بانو (ره)

مقدمه اول: موضوع عرفان

مقدمه دوم: مسایل عرفان

مقدمه سوم: جایگاه و مرتبه عرفان

اهمیت شناخت خدا

تبیین راه های شناخت خدای متعال

نقش و جایگاه معرفت در شناخت خدای متعال

وحدت وجود

انسان کامل

اسفار اربعه

تبیین منازل سلوک

سالک محبوب، محبوب سالک

تبیین شروط تحصیل نور، معرفت در قلب

ویژگی های عارف حقیقی

شناسایی الهامات ملکی از القائات شیطانی

اتحاد شریعت و حقیقت و لزوم تبعیت از شریعت

فصل سوم: فلسفه در آثار بانو (ره)

کلیات مباحث وجود

اصالت وجود

تشکیک وجود

وحدت وجود

ماهیت و امکان

معانی امکان

رابطه واجب و ممکن

جوهر جسمانی

حدوث و قدم

حرکت جوهری

عقول طولیه و صادر اول

علم خداوند

تفاوت عارف و فیلسوف

فصل چهارم: کلام در آثار بانو (ره)

تاریخچه علم کلام

تحقیق یا تقلید

اهمیت و آثار مباحث اعتقادی و کلامی

نظریات و مباحث کلامی بانو (ره)

گفتار اول: مباحث توحیدی

راه های اثبات وجود خداوند

الف ـ طریق فطرت

ب ـ روش علمی یا شبه فلسفی

ج ـ روش فلسفی و استدلالی

وحدت و یگانگی خداوند متعال

اثبات وحدت و یگانگی حق تعالی

مراتب توحید

اسماء و صفات الهی

الف ـ تقسیم صفات الهی به صفات جلال و جمال

ب ـ دو راه برای شناخت صفات الهی

ج ـ صفات حق تعالی عین ذات

د ـ تعداد صفات ثبوتیه و سلبیه

گفتار دوم: عدل الهی

مفهوم عدل

چرا عدل جزء اصول مذهب است

اثبات عدالت حق تعالی

عدل و حکمت

قضا و قدر الهی

شبهات وارده بر مبحث عدل الهی

گفتار سوم: نبوت عامه و خاصه

الف ـ نبوت عامه

معنای نبی

اثبات نبوت

معنای وحی و اقسام آن

صفات و خصوصیات پیغمبران

الف ـ مقام ولایت

ب ـ عالم بودن

ج ـ معصوم بودن

د ـ اظهار معجزه

اقسام انبیاء و رسل

ب ـ نبوت خاصه

اثبات نبوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

بالاترین معجزه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)

اول: قرآن

دوم: قانون دین اسلام

خاتمیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)

گفتار چهارم: امامت

الف ـ امامت عامه

معنای امام

اثبات امامت

عصمت امام

تعیین امام تنصیصی است نه تنصیبی

ب ـ امامت خاصه

1- اثبات امامت بلا فصل امام علی (علیه السلام)

2- اثبات ائمه دوازده گانه (علیهم السلام)

3- اثبات امامت امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

4- گفتاری مختصر در مورد غیبت امام دوازدهم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

گفتار پنجم: معاد

الف ـ معنا و مفهوم معاد

ب ـ اقسام معاد

ج ـ اثبات معاد از راه عقل و نقل

د ـ اثبات معاد جسمانی و روحانی از راه عقل و نقل

شبهه آکل و مأکول

شبهه تناسخ

هـ ـ اثبات عالم برزخ و معنای برزخ

تشبیه عالم برزخ به گل و عطر آن

عالم برزخ کجا و در چه محل است؟

آیا ارواح در عالم برزخ از این عالم اطلاع دارند؟

نحوه استکمال انسان در عالم برزخ

و ـ مراحل و عقبات  قیامت

صراط

میزان

حساب

بهشت و جهنم

فصل پنجم: اخلاق در آثار بانو (ره)

الف ـ تعریف علم اخلاق

ب ـ اهمیت علم اخلاق

ج ـ پیشینه علم اخلاق

گفتار اول: اخلاق از منظر بانو مجتهده (ره)

اهمیت تهذیب اخلاق

آیا اخلاقیات ذاتی بشر است؟

اصل تدریج در اخلاق

اصل عدالت اخلاقی یا قانون اعتدال و تعادل

گفتار دوم: انسان و نفس

اهمیت شناخت انسان

ارزش انسان

ماهیت انسان

انسان و اجتماع

گفتار سوم: برخی از عوامل مؤثر در اخلاق

فطرت

عقل

علم و معرفت

شریعت

محبت

گفتار چهارم: باز دارنده ها

لذت

دنیا

گفتار پنجم: سعادت و شقاوت

سعادت

تبیین معنای سعادت

اسباب سعادت

موانع سعادت

علائم سعادتمندان

شقاوت

اسباب شقاوت

معیار سنجش سعادت و شقاوت

گفتار ششم: فضائل و رذائل اخلاقی

مبحث اول: فضائل اخلاقی

الف ـ مقدمه

مشی در طریق فضائل

اول خود متصف به فضائل شوید

ملاک شناختن این که دارای فضایل هستیم

ب ـ بررسی برخی از فضائل اخلاقی

1- تقوا

2- ایمان

3- یقین

4- توکل

5- خلوص

6- صدق

7- و 8- عفت و شجاعت

9- صبر

10- حلم

11- متانت و استقامت

12- احسان

13- خضوع و خشوع

14- خشیت

15- زهد

16- قناعت

17- سخاوت

18- شکر نعمت

19- حسن خلق

20- حیاء

21- سکوت و کم حرفی

22- کم خوری و کم خوابی

23- تسلیم و رضاء

24- خوف و رجاء

25- ذکر

مبحث دوم: رذائل اخلاقی

الف ـ مقدمه

تأثیر رذائل بر جسم و روح

ریشه تمام رذائل

راه کلی علاج رذائل

ب ـ برخی از رذائل اخلاقی

1- تکبر

2- عجب

3- غرور

4- حب نفس

5- خودنمایی در زنان

6- حسد

7- کذب

8- مکر و حیله

9- غیبت

10 و 11- بخل و حرص

12- سوء خلق

13- غضب

14- بدبینی

15- اسراف

16- کسالت

17- وسواس

18- کفران نعمت

19- کوری دل و قساوت قلب

20- پر خوری

21- غفلت

22- ظلم

گفتار هفتم: گناه و توبه

تکرار گناه موجب نقصان ایمان است

وجوب توبه

معنی و حقیقت توبه

توبه نصوح

شرایط توبه

آثار توبه

گفتار هشتم: سلوک الی الله

فناء فی الله

مراحل سلوک

مراحل نزول از حق

گفتار نهم: مرگ

حقیقت مرگ انتقال است

مرگ آخرین سیر استکمالی بشر

ترس از مرگ

فضیلت یادآوری مرگ

غفلت مردم از مرگ

وصیت

فصل ششم: فقه در آثار بانو (ره)

مقدمه

مطلب اول

مطلب دوم

مطلب سوم

مطلب چهارم

اعلمیت در تقلید

سن بلوغ

استحباب سلام آخر نماز

نماز مسافر

احتلام در ماه رمضان

توضیح حدیث (من صام یوم ...)

زکات

اذن پدر در عقد دختر

طلاق رجعی و موارد رجوع

خاتمه

حکمت حجاب

زینت زن و حکم ظاهر کردن آن

تعدد زوجات

فصل هفتم: تفسیر در آثار بانو (ره)

مقدمه 1: نیازها و ضرورتهای ویژه هر عصر

مقدمه 2: روش های تفسیری

علت پیدایش شیوه های مختلف در تفسیر قرآن

روش های تفسیری بانو

1- تفسیر قرآن به قرآن

2- تفسیر قرآن با عقل

3- تفسیر قرآن با روایات

4- روش تفسیر به رأی

جمع بندی و نتیجه گیری بحث روش های تفسیری

روش مفسر

مباحث مطروحه در مخزن العرفان

اخلاقی و تربیتی

مباحث فلسفی

مسائل کلامی

بیان احکام فقهی

نکات نحوی

علوم قرآن

نمونه ای از موضوعات مخزن العرفان

1- فضائل قرآن و سفارش به تدبیر در آن

2- فضیلت قرآن در روایات

3- بحث اضلال

4- اختلافات قرائات

5- پاسخ یک شبهه درباره بنی اسرائیل و فرزندان آنها

6-  فلسفه و تفسیر نماز

7- تجسم قرآن

8- اسراری از قرآن

9- شناخت عاقل

10- معنای عفت و شجاعت

11- رزق خداوند

12- نزول آیات قرآن

13- جانشینی به حق و ناحق

14- نبوت و انتخابات آن

15- بالاخره هدایت کنیم یا من یشاء است

16- آیا اگر اصلا رسولی نمی آمد راحت تر نبودیم؟

17- مقام امین و ارتباط آن با صبر و توکل

18- لیقولن الله

19- بهتر از این نمی شود

20- حقیقت توبه

داستان های مخزن

1- حضرت یونس

2- داستان سامری

کتاب شناسی بانو مجتهده امین (ره)          

فهرست منابع

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

سیستم آمار بازدید کنندگان

مجموع آمار بازديد ها :59726
Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image