Wednesday, October 23, 2019
چهارشنبه, 01 آبان 1398

نرم افزار زنان و مسائل روز

بسم الله الرحمن الرحيم

نرم افزار چند رسانه اي زنان و مسائل روز

 معرفي اجمالي نرم افزار :

فلسفة اهميت حجاب و پاكي يكي ازمسائل مهم جوامع انساني است كه درقرآن كريم بدان اشاره شده است .  پاكدامني زن،مايةمباهات او و سند شخصيت انساني وي مي باشد نه وسيلةعقب ماندن او دراجتماع همچنين عفاف وپاكي،حريم مقدس و قلعه ي آرامش انسان است . به مقتضاي ضرورت فوق مؤسسه فرهنگي پژوهشي امام اميرالمؤمنين عليه السلام برآن شدتا اينكه مقوله ي عفاف، پاكي وحجاب را ازجنبه هاي مختلف ( روحي،رواني،جسمي،فردي،اجتماعي،دنيوي و اخروي ) دربيش از 845 عنوان ودرموضوعات متعددپيرامون دختران وبانوان درقالب نرم افزارچندرسانه اي موردبررسي قرارداده ومعياروملاك و ويژگيهاي آنانرا بازگونمايد تا بانوان و دختران جوان با پرداختن ومطالعه ي اين عناوين وموضوعات به شناسايي معقول ودرستي  ازاين مسئله دستيابند وبه واسطه راهكارهاي ارائه شده دراين نرم افزاردرحفظ عفاف و حجاب خود كوشا باشند.

اين نرم افزار شامل دو موضوع اصلي مي باشد :

1-پرسش و پاسخ زنان و مسائل روز و 2- چگونه سالم بمانيم زنان و مسائل روز

  فهرست اجمالي نرم افزار :

  1. پرسش و پاسخ زنان و مسائل روز
  2. چگونه سالم بمانيم زنان و مسائل روز
  3. زمزم نور
  4. كلام در قاب تصوير
  5. گالري تصاوير
  6. آرشيو صوت
  7. آرشيو فيلم

 

فهرست تفصيلي نرم افزار :

پرسش و پاسخ زنان و مسائل روز

1- دليل عقب‌ماندگي زنان در سيستم برهمنيسم چيست؟
2- نگرش بودا نسبت به مقام زن چيست؟
3- وضعیت ازدواج زنان و حق انتخاب همسر در دين زرتشت بر چه پايه اي بايد استوار باشد و آيا در اين دين آزادي نسبي براي انتخاب همسر وجود داشت ؟
4- يكي از سنت هاي زيبا در نزد ايرانيان باستان كه به زنان اختصاص  داشت و به چه نامي معروف است؟
5- جايگاه زن در گاتها چگونه است؟
6- محدوديت هاي اجتماعي زنان در دين زرتشت و وضعيت پوشاك وآرايش زنان چگونه بود؟
7- حكم زن حائض در دين زرتشت چه مي باشد؟
8- توصيفات بزرگان مسيحيت پيرامون زنان چيست ؟
9- نگاه مسیحیت به زن چگونه بوده است؟
10- نقش زنان درانديشه قرون وسطي چگونه بود؟
11- ويژگي هاي زن در عهد جديد چيست؟
12- نگاه قوانين كليساي مسيح در قرون وسطي به زن چگونه مي باشد؟
13- وضعيت اجتماعي زنان در هند از گذشته تاکنون چگونه مي باشد؟
14- مراسم كارواچاوت (روزه داري براي سلامت شوهر )در هند چه مراسمي مي باشد و زنان در اين روز چه
كارهاي انجام مي دهند؟
15- آيا سوزاندن زن در كنار جنازه همسرش از احكام واجب آيين هندو است؟
16- ازدواج در هند چگونه برگزار مي شود و بعد از تشكيل خانواده داراي چه رسومي مي باشند ؟
17- جايگاه زن در تورات تحريفي يهود چيست؟
18- در قوم يهود چه نظامي  رواج داشت مرد سالاري يا زن سالاري و ازدواج در قوم يهود به چه صورتي بود؟
19- تورات تحريفي در مورد حق شوهر بر دارايي زن چه مي گويد؟
20- درباره مقام و منزلت زن در اسلام توضيح دهيد؟
21-جايگاه زن در اسلام را از محورهاي گوناگون بيان نمائيد؟
23- نقشي كه اسلام براي زن در نظام خلقت قائل است منطبق بر چيست؟
24- جایگاه زن در نظام هستی چگونه است؟ آیا زن و مرد در نظام هستی از جایگاه یکسانی برخوردارند یا جایگاه آن ها متفاوت است؟آیا زن و مرد به لحاظ هستی شناختی از هستی همگونی برخوردارند یا متفاوتند؟ آیا تفاوت تکوینی زن و مرد منشأ تفاوت حقوقی آن ها نیز هست؟و اگر در برخی موارد اگر هست حکمت آن چیست ؟
25- آیا اسلام زن را موجود درجه دو نسبت به مرد می بیند؟
26- آيا در اسلام زن و مرد برابرند و اگر تفاوت بين زن و مرد نبود زيبايي معني داشت؟
27- اسلام در احیاى ارزش و مقام دختران چه نقشى داشت؟
28- تعابيري كه اسلام در مورد زن به كار برده است چه تعابيري مي باشد واسلام يكي از پايه هاي سعادت مرد را در زندگي چه چيزي مي داند ودليل آن چيست؟
29- زنان در تبليغات و پيام هاي بازرگاني با چه رويكردي نمايش داده مي شوند؟
30- بحران خانواده و اوضاع اجتماعی زن در غرب متجدد چگونه مي باشد؟
31- آيا اينكه اسلام به مردان اجازه داده است چند زن اختيار كنند تحقير زنان نيست و يا آيا به پيوند هاي خانوادگي و روابط محبّت آميز تنها بين دو نفر ضربه نمي زند؟
32- چرا مردان مى‏توانند بيش از يك همسر داشته باشند ولى زنان مجاز نيستند؟
33- فلسفه ازدواج موقّت چيست؟
34- چرا دختر باکره در ازدواج خود نیاز به اجازه پدر و یا جدپدری دارد؟
35- آموزش و تحصيل زنان از منظر فمينيسم چيست؟
36- ارزش هاي زنانه و مردانه در اسلام و فمينيسم چگونه است؟
37- حقوق انسانی زن از دیدگاه اسلام کدام است؟
38- نگرش زنان مسلمان بر اساس سنتهاي اسلامي به نظريه هاي فمينيستي چيست؟
39- جايگاه زن در جامعه جاهليت و جامعه مدرن چيست؟
40- آیا زنان در صدر اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند؟
41- دیدگاه اسلام درمورد ماهیت زن و مرد چیست؟
42- مسير انسان غربي به كجا مي انجامد؟
43- آيا فمينيسم زنان را به سعادت حقيقي مي رساند؟
44- ديدگاه انسان مدرن به جسمش چگونه است؟
45- جايگاه زن در مكاتب غربي چيست ؟ آيا زنان حقوق خود را در اين مكاتب باز يافته اند؟
46- مباني فكري غرب بر چه مبناست؟
47- ارزش و سود درنزد فلاسفه غرب چيست؟ امور عقلي و امور غير عقلي از نظر فلاسفه غربي به چه معناست؟
48- تاريخچه و علل پيدايش فمينيسم در جهان چيست؟
49- در این‌ بخش‌ سؤال‌ اصلی‌ این‌ است‌ كه‌ غرب‌ از چه‌ زمانی‌ غرب‌ شد؟
50- دیگر این‌كه‌ غرب‌ از چه ‌زمانی‌ به‌عنوان‌ یك‌ تفكر و محصول‌ فرهنگی‌ ویژه‌ قوام‌ یافت‌؟و‌ از چه‌ زمانی‌ مسأله‌، یا مسأله‌ساز شد؟ و رویاروی‌ِ دیگر تمدن‌ها از جمله‌ تمدن‌ شرقی‌ قرار گرفت‌؟
51- زن كيست؟
52- در جنگ با دشمن دروني انسان بايد از چه اسلحه اي استفاده كند ؟و آيا حضور نداشتن زنان در بخش هاي مختلف مثل كارهاي اجرايي و يا مسائل جبهه وجهاد وبخش‏هاى نظامى دليل بر اينست كه در تقرب به خدا سهمش كمتر است ؟
53- ديدگاه قرآن كريم درباره جايگاه زن در نظام خلقت و روشن ساختن مقام و منزلت انسانى زن چيست؟
54- آيا تمايز و فرقي در حقيقت و ماهيت زن و مرد وجود دارد ؟و درميان ملل قبل از اسلام زن چگونه بود؟
55- آيا زن و مرد به عنوان دو وجود مكمل همواره نيازمند به مباشرت با هم هستند و اسلام بهترين و بالاترين مكان براي انسان سازي و كسب فضايل را چه محيطي معرفي مي نمايد؟
56- اسلام حضور اجتماعي زنان را به چند دسته تقسيم مي كند ؟ وچند نمونه ازپيامدهاي حضور بي حدّ و مرز زنان در اجتماع چه مي باشد؟
57- اشتغال زن از نظر اسلام چگونه است و در چه مواقعي ضرورت پيدا مي كند؟ اگردر جامعه ضرورت دارد در چه زمينه هايي است و علت آن چيست؟
58- شركت زنان در كارهاي اجتماعي، با توجه به رواياتي كه مي‏گويند مسجد زن خانه او است، چه حكمي دارد؟
59- آيا زنان در اسلام برده همسرانشان هستند كه اين قدر سخت براي همسرانشان كار مي كنند؟
60- چگونه مي توانيم جايگاه و موقعيت اجتماعي زن را بشناسيم ؟
61- اگر كاري را فقط زنان يا مردان مي توانند انجام دهند، آيا لزومي دارد اين فعاليت‏ها مختلط انجام شود (حتي با رعايت حدود)‏؟
62- اسلام زن را چگونه موجودي مي داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انساني او را برابر با مرد مي داند و يا او را از جنس پست تر مي شمارد؟
63- مقايسه زن در جامعه اسلامى و جامعه غربى و آيا آرامش فكرى و بدنى تندرستى فرهنگ شهرت اشباع غرائز و بالأخره پاكيزگى جامعه اى كه بايد نصيب زنان بشود در پرتو اسلام و يا در پرتو كفر تحقق مى يابد؟
64- حقوقي كه اسلام اختصاص به مرد و زن داده است چيست؟
65- مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشوئى به طور يكسان بهره مى‏گيرند، و پيوند زناشوئى پيوندى است بر اساس منافع متقابل طرفين، با اين حال چه دليلى دارد كه مرد مبلغ كم يا زيادى به عنوان مهر به زن بپردازد؟ آيا اين موضوع به شخصيّت زن لطمه نمى‏زند، و شكل خريد و فروش به ازدواج نمى‏دهد؟
66- چرا بچه های طلاق توسط پدر نگهداری می شوند و چرا پیش مادر گذاشته نمی شوند؟
67- چرا در اسلام حق طلاق در اختيار مرد مي باشد ؟ آيا حق زن ضايع نمي شود ؟ آيا در اديان ديگر هم به اين صورت است؟
68- چرا ديه زن نصف ديه مرد مى‏باشد؟
69- چرا در اسلام شهادت دو زن را برابر با يك مرد مي‌گيرند؟
70- علت كاستي ارزش شهادت (گواهي) زنان از مردان چيست؟ مگر زن و مرد در اسلام از حقوق برابر برخوردار نيستند؟
71- فلسفه تفاوت های زن و مرد در حقوق كیفری و قضایی چیست؟
72- اسلام چه حقوقى براى زنان قائل است؟
73- چرا ارث مرد دو برابر ارث زن مى‏باشد؟
74- چرا پسر دو برابر دختر ارث مي برد؟
75- چرا زنان از تصدى برخى مناصب اجتماعى مانند قضاوت و ... محروم شده اند؟
76- حقوق زن و مرد به چه صورت است و نظريه اسلام در اين مورد چيست؟ چرا در حقوق، زن و مرد متفاوت هستند؟ چرا زن نمي تواند قاضي، امام جماعت يا حقوق ديگري كه مردان دارند را داشته باشد؟
77- چه چيزي بيش از همه در اسلام توجه تانيا را به دين اسلام  جلب كرد؟
78- آیا اگر برای حجابم کشته شوم، شهیدم؟
79- مونيكا چگونه اسلام آورد ؟
80- امنيت زنان در خانواده غربي چگونه است؟
81- تجاوز جنسی و زنا با محارم در مورد زنان و کودکان در غرب چگونه است؟
82- علت به وجود آمدن خانواده هاي تك والديني و مضرات آن چيست؟
83- مشكلات و بحران خانواده هاي غربي در عصر جديد چيست؟
84- تأثیرات نظام فکری غرب( بعد از سال 1960) بر خانواده در مغرب زمین چگونه است؟
85- در غرب نظام خانوادگي با چه مشكلاتي رو بروست؟
86- توصیه های امام خمینی در برابر غرب چیست؟
87- ویژگیهای غرب در دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟
88- چهره مثبت و منفی غرب در دیدگاه شهید مطهری چیست؟
89- راز سقوط انسانیت در غرب چیست؟
90- چه طيفي از روحانيون شيعه از چه زماني به غرب‌شناسي پرداختند و چه راهبردهايى را پيشنهاد يا اتخاذ كردند؟
91- نظر غرب در مورد مسائل معنوی مثل ایثار،عدالت وغیره چیست؟
92- ریشه ها و علل دین زدایی در غرب چیست؟
93- برداشت دانشمندان غربی ازدین چیست؟
94- چه ادیانی در غرب وجود دارد و آیا دین در غرب از بین رفته است؟
95- ارزش ها در مغرب زمین كجا هستند؟ مردم در كجا به دنبال ارزش ها مى گردند؟
96- ترویج همجنس گرایی در آموزه های فمینیستی به چه منظور می باشد؟
97- از این داستان چه نتیجه ای می گیرید؟
98- رسانه های غربی فمینیستی در برنامه های خود چگونه از زنان استفاده می کنند؟
99- چرا سريال ويكتوريا براي ايرانيها جذاب بود؟
100- فارسی وان به دنبال بیان چه مفهوم و محتوایی به مخاطبان خویش است؟
101- چطور مي توان تشخيص داد زنان احساسات و عواطف بيشتري از مردان دارند و اين موضوع سبب اختلاف در بعضي احكام گشته. در حالي كه مثال هاي نقض هم بر اين مدعي وجود دارد؟
102- آيا يك زن بايد به صورت كامل تحت تسلط و فرمانبري از شوهرش باشد؟
103- چگونه اسلام تنبيه بدنى زن را جايز مى‏داند؟
104- وظايف زن منتظر در محيط خانواده در رابطه با «همسر»، براي بالا بردن روحيه‌ي مهدوي و انتظار، چه چيزهايي مي‌تواند باشد؟
105- بانوي منتظر چگونه بانويست ؟
106- مسئوليت هاي خطيري كه بر دوش زنان منتظر مي باشد كه بايد به انجام آن مبادرت ورزند چيست؟
107- دیدگاه اسلام در مورد جایگاه زن با توجه به بخشی از سور و آیات قرآن کریم چگونه است؟
108- آیات قرآن که در مورد حق شناسی از والدین آمده است بر چند قسم مي باشد؟
109- قرآن  چه زماني به زن استقلال اقتصادي داد و انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد چه بود ؟
110- آيا از نظر قرآن زنان همانند مردان مي توانند درمسير تزكيه و تعالي جويي پا به پاي مردان حركت كنند؟
111- چرا قرآن در سوره نساء می فرماید که: اگر زنان برخی اشتباهات انجام دهند، مردان می توانند آنها را تنبیه کنند؟ یا چرا قرآن می فرماید: ما زنان را برای شما خلق کردیم ولی نمی گوید هر دو را برای همدیگر خلق کردیم؟ چرا مرد می تواند بیشتر از یک زن داشته باشد ولی یک زن نمی تواند بیشتر از یک شوهر داشته باشد؟ اگر به خاطر این است که نمی دانیم بچه مربوط به چه کسی است امروزه تشخیص جنین شناسی این مشکل را حل کرده پس چطور برای زن چند شوهر داشتن در یک زمان ممنوع است؟
112- آیا یک ایدئولوژی یا مقرراتِ ریشه ای در قرآن یا دیگر کتاب های مقدس در موردِ نفرت و تحقیر زنان وجود دارد یا خیر؟
113- آیات قرآن راجع به زنان کدام است؟ دیدگاه قرآن راجع به زنان چیست؟
114- چرا آیات قرآن نعمت های بهشتی را به مردان اختصاص می دهد؟
115- آیه 72 سوره الرحمن در مورد حوریان بهشتی صحبت می کند. در این کشوری که من زندگی می کنم (آمریکا) همیشه بحث با غیر مسلمین داریم که حقوق زن و مرد در اسلام یکی است یا نیست؟وقتی که این آیه را خواندم پیش خودم فکر کردم که اگر روزی یک مسیحی این آیه را بخواند و از من بپرسد که چرا در مورد خانم های بهشتی چیزی در این سوره نوشته نشده است؟ و چرا فقط برای آقایان حوری هست و برای خانم ها چیزی نیست؟ من چه بگویم؟ خیلی خوشحال  می شوم اطلاعاتی در این باره به من بدهید. البته شاید در جاهای دیگر قرآن چیزی برای خانم ها بیان شده ولی من اطلاع ندارم.
116- آيا زن عنصر گناه و شيطان كوچك است ؟
117- آيا از نظر قرآن‏كريم مى‏توان با زنان در امور فرهنگى و مديريتى مشورت كرد؟
118- چرا مرد ها بيشتر مورد خطاب هستند؟
119- برخي از ظلم هايي كه نسبت به زن روا شده است از منظر تفسير الميزان بيان كنيد و قرآن چگونه  از مقام و شخصيت زن دفاع نموده است ؟
120- قرآن چه توصيه هاي به خانم ها نموده است؟
121- آياتي كه تنها خطاب به زنان است؟
122- از روایت اسماء بنت یزید، پیرامون موقعیت و شخصیت زن در اسلام چه نكا تي گرفته مي شود؟
123- چرا خداوند از میان این همه انبیاء(س) و امامان معصوم(ع)، حتی یک نفر از جنس زن را امام یا نبی قرار نداند؟
124- پيامبر اسلام (ص) به عمر درمورد اينكه چگونه مى‏شود زنى كه رضايت شوهرش را به دست آورد، اجر هزار شهيد و مردى كه با خانواده‏اش مدارا كند، اجر صد شهيد را داشته باشد چه مي فرمايد ؟
125- آيا روايتى از پيامبر اكرم وجود دارد كه در آن زنان عقيم را از تكه گليمي پست تر بدانند؟
126- چرا ( زن )در نهج ‏البلاغه ناقص ‏العقل خوانده شده است؟
127- آیا عقل ما زنان ناقص است؟
128- در احاديث بهترين زنان چه كساني هستند؟
129- رواياتي كه خطاب  به زنان است؟
130- براي اينكه ارزش هاي انساني دختران مورد توجه واقع شود پيشوايان بزرگوار اسلام نسبت به دخترداري چه رهنمود هاي بيان نموده اند؟
131- برخي از فرازهاي نهج البلاغه در مورد زن و ارزش وي به گونه اي است كه برخي گمان كرده اند كه حرمت و شأن زن در اسلام رعايت نشده است. شبهاتي كه دراين زمينه  وجود دارد چيست؟
132- درباره تفاوت زن و مرد از ديدگاه قرآن ونهج البلاغه توضيح دهيد.
133- برتري و افضليت بما فضل الله بعضهم علي بعض  در چه اموري است؟ به عبارتي از نظر قرآن در تمامي امور مرد بر زن افضليت دارد يا صرفاً در امور خاصي؟
134- در تفسير علامه طباطبايي نسبت ميان زنان با جامعه انساني چيست و قرآن در سوره بقره آيه 187 از زن به عنوان چه چيزي ياد مي كنند؟
135- آيا زنان توانايي كسب فضايل را همچون مردان دارا مي باشند؟
136- چرا پيامبر به صورت يک طرفه فقط به زنان دستور خوب شوهرداري کردن و مهرباني به شوهران را داده است؟ و اين مردان و شوهران را پر توقع کرده است مگر ما حقي از اين زندگي نداريم!؟
137- حیثیت زن برای کیست؟
138- وضعيت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن چگونه بود؟
139- وضعيت زن در جامعه يونان باستان چگونه بود؟
140- نمونه هایی از برخورد ملت ها با زن را بيان كنيد؟
141- آيا در روم حقوق زن با سرزمين هاي اعراب جاهليت تفاوت داشت؟
142- تاريخ نگاران ازدواج در دوره ساساني را به چند دسته تقسيم نموده اند و طلاق زن در ايران باستان به چه صورت بود؟
143- قرآن كريم علت اصلي كشتن دختران در عصر جاهليت را چه چيزهايي معرفي مي نمايد و ازدواج «ضمد» چه ازدواجي بود و چه نوع نكاحي در ميان اعراب رواج داشت؟
144- آيا زن وجودى ناقص است ؟ 
145- اوضاع زنان غربی در قرون وسطی از گفتار گوستاولوبون چگونه مي باشد؟
146- جایگاه زن در تمدن غربی بر چه اساسي بنيان شد؟
147- مظلوميت و محروميت زن از حقوق انساني آيا منحصر به عصر جاهليت گذشته بود و يا اينكه مربوط به زن در جاهليت مدرن هم منحصر مي شد؟
148- جايگاه زن در جوامع غربي بيان نمائيد و در تورات فعلي زن را چگونه معرفي مي نمايد؟
149- ساحات وجودي و مقام‌هاي معنوي زن در آينه عرفان اسلامي به خصوص از آن نظر که خاستگاه وحياني دارد، چگونه جلوه کرده است؟
150- آیا زنان می توانند همانند مردان وارد دنیای عرفان شوند و در عرفان نظری به معارف عرفانی دست یابند و در عرفان عملی به سیر و سلوک بپردازند و به کمال عرفانی یعنی ولایت دست یابند و به عبارت دیگر: آیا زنان مانند مردان می توانند با سلوک عرفانی به عالی ترین مراتب کمال یعنی انسان کامل شدن نایل شوند یا خیر؟
151- زن در نگاه و نهضت امام خمینی (رحمت الله علیه) چيست و يکی از مسائل مهمی که امام به آن توجه خاصی مبذول می داشتند چه مسئله اي بود؟
152- جملات حضرت امام خميني(ره) درباره زن و جایگاه اوچيست ؟
153- مظلوميت تاريخي زن در ديدگاه امام(ره) به چند دوره تقسيم مي شود و شأن زن در نگاه امام (ره) چيست؟
154- از ديد امام (ره) در زمينه فعاليت هاي سياسي - اجتماعي ، اخلاقي - تربيتي ، ديني و علمي - فرهنگي زنان مسلمان بايد از چه كساني پيروي كنند و آنها را الگو قرار دهند؟
155- سخنان بزرگان در رابطه با زن چيست؟
156- بزرگان زن را چگونه توصيف مي كنند؟
157- آیا زن حق دارد به خاطر همه ی چیزهای مطلوب و جالب و شیرینی که در بیرون از محیط خانواده برای او ممکن است تصور شود، نقش خود را در خانواده از بین ببرد؟ نقش مادری را، نقش همسری را، حق دارد یا نه؟
158- براي اينكه بينش اسلامي زن آشكار شود زن را از چند ديدگاه مي شود مورد ملاحظه قرار داد؟
159- جايگاه و مقام و منزلت زن از ديدگاه مقام معظم رهبري چيست؟
160- تاريخچه اشتغال زن از دوره پيش از تاريخ(عهد کهن) تا دوران انقلاب اسلامي را بيان نمائيد ؟
161- پیدا کردن شغل مناسب این روزها به یکی از اهداف اساسی خانم ها بدل شده و اغلب زنان و دختران ایرانی اشتغال را به عنوان یکی از راه های حضور در اجتماع انتخاب می کنند.اما این اشتغال چه پیامد های مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت؟
162- عوامل مؤثر در نرخ اشتغال زنان و موانع اشتغال زنان چيست؟
163- علت رويكرد زنان به اشتغال چيست؟و اشتغال زنان چه تأثيري بر خانواده، كه كوچكترين بخش جامعه را تشكيل مي دهد، خواهد داشت؟ و چه آثاري بر جاي مي گذارد؟
164- آيا شواهد و ادله فراوانى وجود دارد كه نشان دهد زنان می توانند به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بپردازند؟
165- نقش زنان را در اقتصاد جوامع اسلامي چگونه مي باشد ؟
166- ديدگاه اسلام درباره اشتغال زن چيست؟ آيا حجاب اسلامى مانع جدى اشتغال و عامل ركود فعاليت هاى اجتماعى زنان نيست؟ اشتغال زنان در جامعه امروزى با نقش مادرى زنان و نيز با توصيه حضرت زهرا(سلام الله عليها) مبنى بر منع اختلاط چگونه سازگار است؟
167- آيا اسلام اشتغال و فعاليت اقتصادى را تنها براى مردان جايز مى‏شمارد و به كلى زنان را از اين صحنه خارج مى‏سازد؟
168- آيا زنان در توسعه كشور نقشي دارند و ديدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و نتايج مشاركت زنان در اشتغال را بيان نمائيد؟
169- اشتغال زن از نظر اسلام چگونه است و در چه مواقعي ضرورت پيدا مي كند؟ اگردر جامعه ضرورت دارد در چه زمينه هايي است و علت آن چيست؟
170- در جايى كه شوهر نتواند مخارج زن و بچه را به خوبى و به اندازه كفايت تأمين كند، آيا زن مى‏تواند بدون اجازه او شغلى را انتخاب كرده و از منزل بيرون رود؟
171- نظر اسلام در مورد اشتغال و تحصيل زنان چيست؟
172- نظر شما در مورد كار كردن زنان در موقعيت‏هاي اجتماعي كه هيچ نيازي به وجود زن در آن نمي‏باشد چيست؟
173- آيا زنان مي توانند در جنبش ها و نهضت ها و انقلاب نقش داشته باشند؟ و دو نقش اساسي زنان که در سخنان حضرت امام‌(ره) به چشم می‌خورد چيست؟
174- زنان در پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي نقش خود را چگونه ايفا نمودند و رهبر فرزانه حضرت آيت الله خامنه اي درباره نقش زنان در پيروزي انقلاب اسلامي چه مي فرمايند؟
175- تأثيرتلاش هاي سياسي و اجتماعي حضرت زهرا (س) بر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس چگونه بود ؟
176- آيا زنان در حركت هاي سياسي و اجتماعي كه منجر به سقوط رژيم ستم شاهي گرديد نقش داشتند؟ و تأثيرتابناك انقلاب اسلامي بر زنان چه بود؟
177- دو ره آورد عمده انقلاب اسلامي به ويژه براي زنان كه مهم‌ترين وسيله در حفظ و حراست از آرمان‌هاي انقلاب و عزت و اقتدار ملت مسلمان ايران محسوب مي‌شود؟
178- نسيبه بنت کعب در جنگ احد چه مسؤوليت را به عهده داشت؟
179- زنان در پشت جبهه چه فعاليت هاي را انجام مي دادند؟
180- حضور زنان ایران در دفاع مقدس را می توان از چند جهت مورد بررسي قرار داد؟
181- آيا در اسلام تحصيل علم و دانش تنها به مردان اختصاص دارد و يا شامل زنان هم مى‏شود؟و آيا آموزش در ميان زنان و دختران مسلمان در طول تاريخ - به ويژه در صدر اسلام- يك شيوه رايج‏بوده‏است؟
182- ذكراسوه هاي پسنديده و نا پسنديده كه خداوند براي زنان مؤمن و كافر مثل آورد ؟
183- ویژگی‌ها و زیبایی‌های زنان بهشتی را با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث دینی بيان نمائيد؟
184- مهم‏ترين شاخصه آسيه كه به عنوان يكي از زنان نمونه معرفي شده چيست؟
185- چگونه می توانیم وجود شریف حضرت فاطمه (علیهاالسلام) را با وجود بعد مسافت تاریخی و فاصله معنوی، بارزترین الگوی تربیتی برای انسان قرن 21 معرفی نماییم؟
186- آيا براى زنان نيز همسران بهشتى (حورالعين) وجود دارد؟
187- آيا زنان همانند مردان در عرصه امر به معروف و نهي از منكر نقش دارند و شيوه هاي عملي نهي از منكر در سيره حضرت زهرا (س) چه مي باشد؟
188- دفاع هاى حضرت فاطمه(س) از اصل امامت و امامت امامان دوازده گانه و دفاع از شخص على(ع) تا پاى جان چه بودند؟
189- حضور حضرت زهرا(س)در جامعه چگونه بود؟
190- فعالیت های سياسي - اجتماعی حضرت زهرا (علیهاالسلام) بيان نمائيد؟
191- مقام و منزلت زن در عصر نبوي از نظر مادي و معنوي چگونه بود؟
192- آيا پيام پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) ويژه مردان است؟و آيا زنان هم مخاطب پيام پيامبر(صلی الله علیه و آله) قرار مي گيرند؟
193- مقام و جايگاه زن تنها در چه حكومتي شناخته مي شود و آيا در اين حكومت زن به جايگاه حقوقي و حقيقي خود دست مي يابد؟
194- توجهات پيامبر نسبت به حقوق و شخصيت زن و روش برخورد پيامبر خدا نسبت به همسران خويش چگونه بود؟
195- امام حسن عسكري (ع) براي هدايت بانوان چه كسي را به عنوان اسوه بانوان معرفي نمود ه اند؟
196- زن چه موقع به خدایش نزدیکتر است و بهترين زنان كيستند؟
197- حضرت زهرا(س) و ساير معصومين (ع) كه داراي علم و دانش وسيع و گسترده اي هستند از چه منابعي اين علوم گسترده را به دست مي آورند؟
198- نمونه هايي از رفتار حضرت فاطمه (س) كه اسوه و سرمشق چگونه زيستن مي باشد؟
199- حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در كنار پدر و مادر ايثارگرش چه درس هاي را فرا گرفتند و يكي از خدمت هاي حضرت فاطمه(سلام الله علیها) به قرآن چه بود؟
200- رسول خدا چگونه بين حضرت زهرا (س) و حضرت علي (ع) تقسيم كار نمودند؟
201- شخصيت حضرت زهرا(س) در ابعاد سياسي و اجتماعي و عبادي چگونه شخصيتي مي باشند؟
202- معناى اين فرمايش حضرت على(علیه السلام)در نهج‏البلاغه كه (زن همه‏اش بدى است وبدترين چيز او اين كه از او چاره‏اى نيست) چيست؟
203- آيا با رسالت حضرت خاتم انبياء نقش زن در جامعه كاملاً دگرگون شد يا همانند قبل از اسلام بود ؟
204- خداوند زن را برای چه خلق کرد؟لطفاً در مورد مقام و فضیلتِ زن مطالبی را بیان فرمایید؟
205- احكام و اوصاف صنف زن از چند ديدگاه قابل مطالعه است و بر چند قسم است؟
206- ره آورد غرب در مقابل با اعتقادات دینی و تکیه مطلق بر علوم تجربی برای کلیه مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی چیست؟
207- آیا وضعيت زنان امروز نسبت به زنان دیروز بهتر است؟
208- وضعیت زنان در ارتش آمریکا و نیرو هی مسلح  چگونه است؟
209- نگرشهاي فمينيستي از نظر فرهنگي و اجتماعي در ايران چگونه است؟
210- آيا زنان حق رأي و حق شركت در مشاوره و مشورت، از نظر اسلام، ندارند؟
211- فمینیسم یعنی چه؟و آيا فيمنيسم در واقعيت تحقق يافته است؟
212- آيا جايگاه اجتماعي زن در جوامع مختلف در جايگاه واقعي خود قرار دارد ؟ و آيا اسلام زن را محصور و محدود كرده است ؟ و يا اينكه شخصيت انساني و اجتماعي زن را در جايگاه واقعي خود قرار داده است؟
213- اسلام، زن را چگونه موجودى مى‏داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انسانى او را برابر با مرد مى‏داند يا او را جنس پست‏تر مى‏شمارد؟
214- عقايد و آراء مردم در آئين هاي ديگر نسبت به مقام زن چه بود؟
215- پیامدهای منفی فیمنیسم چیست؟
216- نظریه های فمینیسمی چیست؟
217- آیا رویکرد فیمنیسمی بر مبنای صحیحی استوار است و می تواند پاسخگوی مشکلات زنان باشد؟
218- مهمترین تناقضات راهبردهای فمینیستی چیست؟
219- چرا زن نمى‏تواند امام، امام جماعت و مرجع تقليد شود؟
220- چرا هیچ یک از انبیای الهی یا امامان از جنس زنان نبوده اند؟ آیا این مطلب اصل تساوی حقوق زنان را زیر سؤال نمی برد؟

چگونه سالم بمانيم

1- آداب تغذيه درقرآن واسلام
موضوع غذا خوردن در قرآن
مضرات پرخوري و بد خوري از ديدگاه اسلام
رهنمودهای اسلام درباره خوردن غذا      
آداب تغذیه از نظر اسلام
تغذیه در قرآن و حدیث
تغذیه در آ‌موزه های دینی؛ برنامه غذایی و آداب تغذیه
تأثير تغذيه بر جسم و جان
تأثیر تغذیه بر اخلاق
آداب غذا خوردن احاديث و روايات
آداب سفره و غذا خوردن
آداب خوردن گوشت در اسلام
مضرات پرخوري از ديدگاه اسلام
ده نکته در خصوص سلامتی در قرآن
2- آرتروز
رژیم غذایی در بیماری آرتروز  
روش های درمان آرتروز   
رژیم غذایی در آرتریت روماتوئید   
توصیه هایی برای مبتلایان به آرتروز زانو 
تأثیر ورزش در التهاب مفاصل ( آرتریت)
بهبود سائیدگی و درد مفاصل (آرتروز)
ورزش هم می‌ تواند آرتروز ایجاد كند و هم آن را درمان كند
3- آلرژي
راه های درمان کهیر
عوامل آلژی زا
تفاوت آلرژي غذايي با عدم تحمل غذايي
پیدا و پنهان آلرژی ها
آلرژي فصلي و راه هاي درمان
سلياک
انواع بیماری آلرژی (حساسیت)
غذاهای ضد آلرژی
آلرژی کودکان ایرانی به 4 ماده غذایی 
راههای مقابله با آلرژی
کهیر
قبل از یك سالگی، نباید به کودک شیر گاو بدهید
4- آلزايمر
بیماری آلزایمر را بهتر بشناسیم اینها از آلزایمر جلوگیری می کنند   
یافته هایی پیرامون فراموشی
ضعف سیستم ایمنی بدن و کاهش حافظه
با علایم آلزایمر آشنا شوید
افزایش قدرت کارایی مغز
5- استرس 
مهار سردردهای ناشی از تنش و خستگی
راه های كنترل استرس
راهکارهای کاهش استرس
عوامل استرس زا و راه هایی برای كاهش آن
کاهش استرس با رنگ‌ها  
كنار آمدن با استرس های روزانه   
مواد غذایی كاهش دهنده استرس
مواد غذایی استرس زا
سازگاری بااسترس ها  
اضطراب واسترس دانش آموزان
دستیابی به آرامش و آسایش با استفاده از چند روش
نگرانی یكی از بیماری‏های شایع
استرس‌تان را کم کنید تا خوش‌اندام شوید
تأثیر استرس بر بدن
استرس کاری
ارتباط استرس با بیماری ها   
استرس چیست؟  و چه چیزهایی استرس نامیده نمی شوند؟
استرس شغلی، افسردگی می آورد
استرس ، علائم و تأثیرات آن بر افراد
استرس موجب اختلال خواب در زنان
تكنیك های آرامش بخش
استرس و فشارهای روانی
استرس و کاهش هورمون مردانه
استرس، اضطراب ،ترس، باعث مرگ زودهنگام می ‌شود    
با اجرای این تمرین ها می توانید بر استرس غلبه کنید.
تعریف استرس
استرس و راههای مبارزه با آن
دل نگرانی ( استرس)
کاهش استرس 
6- اضطراب
اضافه‌کاری، ممنوع!
نقش اضطراب درزندگی
بی‌کاری بهتراست یا ترس از بی‌ کاری
دعا و نقش آن در بهداشت روانی 
شیوه‌های افزایش مقاومت روانی و کنترل استرس
رابطه توکل به خدا با کاهش اضطراب
راهکارهای رفع اضطراب
اضطراب به عنوان يک اختلال مهم و شايع
وقتی کار زیاد دخل‌تان را می‌آورد
یافته های جدید درباره سجده کردن
توصیه به اهل دلشوره
7- اعتماد به نفس
عدم داشتن اعتمادبه نفس
آثار اعتماد به نفس
8- افسردگي
شناخت علل افسردگی و درمان آن
از سستی بپرهیزید
افسردگی دختران و راه های درمان آن
علائم دردناک افسردگی
عوارض روحی روانی مصرف تنقلات در کودکی و بزرگسالی
نقش ورزش درسلامت روان
دربان دل خود باشيم
9- بواسير
هموروئید یا بواسیر
10- بيماري هاي خوني
خوراکی های ضد چربی و فشار خون
درمان چربی خون بالا با تغییر شیوه زندگی
درمان دارويي در فشار خون بالا
درمان گرفتگی رگ های خونی
کلسترول چیست؟ کدام غذاها کلسترول بالایی دارند؟
11- بيماري هاي زنان
علائم غیر طبیعی پریود (قاعدگی)
سویا از تعریق شبانه در خانم ها جلوگیری می‌کند                                
شيفت شبانه براي خانم‌ها خطر دارد
عفونت های شایع واژن
سندروم پیش از قاعدگی و درمان‌های غذایی
فوايد و خطرات آسپيرين براي خانم ها
قاعدگی زودرس نقشی در چاقی دختران ندارد
قاعدگي نامنظم در دختران جوان
واژينيت كانديدياني(عفونت قارچي مهبل)
نکته ها
بلوغ در دختران
ترشحات زنان
پیشگیری از گُر گرفتگی در زنان
بيماري هاي رايج مادران
بیماری های رایج دختران
بهداشت قاعدگی در دختران نوجوان
افزایش پوکی استخوان در دختران جوان
استرس عملکرد تخمک‌گذاری در زنان را مختل می‌کند
توت فرنگی از رشد سرطان سینه جلوگیری می‌کند
روش طبيعي و قاعدگي
سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان
بیماری های خاص زنان
12- توصيه هاي غذايي
پنج سؤال رایج در مورد ماءالشعیرها
معرفی هرم غذایی
غذاها با طبیعت گرم و سرد در طب سنتی
نمونه يك رژيم غذايي مناسب براي يك مادر شيرده
ضد و نقیض‌هایی درباره نمک دریا  
نگاهی علمی به غذاهای چربی سوز
نکاتی درباره پفک، چیپس و پاپ‌کورن   
نان گوجه فرنگی (برای افرادی که رژیم کم چربی دارند)
نوشیدنی ها
کم کردن اشتها و گرسنگی
نوشیدنی‌های انرژی‌زا یا سم های پرطرفدار
مصرف بیش از حد گوشت قرمز باعث سکته‌ی مغزی می‌شود
مصرف 8 خوراکی برای كاهش استرس
گوشت شترمرغ مناسب برای قلب و فشارخون     
فواید غذا خوردن در کنار خانواده
غذاهایی برای تقویت قدرت دفاعی بدن
غذاهای سرشار از كلسیم و ویتامین دی بهترین رژیم غذایی برای زنان است
ميوه، سبزي و خواص آن 
زنان مصرف‌کننده نوشابه‌های گازدار
غذا دور هم بیشتر می‌چسبد !
نيازهاي تغذيه اي مادران باردار
نیمه پنهان فست فود   
نوشيدن چاي سبز خطر مرگ را كاهش مي دهد
عملكرد آب در بدن
غذاهای خانگی؛ سالم تر و ارزان تر
توصیه های غذایی برای زنان و دختران
تغذیه مناسب برای کودکان
تاریخچه پیدایش فست ‌فود 
تأثیر روغن زیتون در بیماری ها
تا می توانید میوه و سبزی بخورید     
خوردن آب مؤثردرکاهش وزن
بستنی گیاهی بدون لاکتوز
چند نكته برای فریز كردن مواد غذایی
انواع تقلب در شیر و لبنیات
اصول نگهداري مواد غذايي                     
ده نکته برای صرف صبحانه کودکان
شش عادت مضرقبل و بعد از غذا
ارتباط بين تغذيه و خستگي
ده دلیل که خوردن گوجه فرنگی را برای شما واجب می کند
نُه روش برای دستیابی به عادات خوب غذایی در کودکان
پیامدهای سوء تغذیه در دختران و زنان
رنگ و انواع آن در مواد غذایی   
عادات غلط غذایی
شير مادر بهترين و كامل ترين غذاشیرین‌کننده‌های مصنوعی خطرناک‌تر از قند
شروع تغذيه تكميلي در شيرخواران
سويا و تناسب اندام  
زنده باد میوه‌های خشک و دانه‌های روغنی
توصيه  هاي مهم تغذيه اي
چندروش برای مصرف بیشتر دارچین
رژيم غذايي براي كودكان
درمان تغذیه ای بی اشتهایی کودکان
ميوه، سبزي و خواص آن 
حقایقی درباره کافئین
حفاظت از بدن با مواد غذایی
غذای کودکان
چه بخوریم تا سالم بمانیم  
روش صحیح انجماد نخود فرنگی و باقلا سبز 
13- چاقي
تعداد سلول های چربی در بزرگسالی ثابت می ماند
استرس اندازه‌گیری وزن در افراد چاق
پیاده روی بهترین، آسان ترین و ارزان ترین راه برای تناسب اندام
بهترين شاخص براي سنجش چاقي
متابولیسم  یا  سوخت و ساز
کاهش اشتها
با ورزش از چربی دور شکم بکاهید
استفاده نابجا از داروهای لاغری و عوارض جانبی آنها
اثرات پیاده روی در کاهش وزن
23 راه عملی برای کاهش وزن بدون رژیم
6 عادت غذایی سالم برای کاهش وزن
5 اشتباه رایج خانواده‌ها در رستوران‌های فست‌فود
آرام تر بخورید تا چاق نشوید
توصيه  هاي مهم تغذيه اي
نسل جدید قرص‌های لاغری
تأثیر زمان مصرف غذا بر وزن افراد
مواد غذایی چربی سوز 
لوسیون منحصر به فرد مؤثر در كاهش وزن  ‌و پیشگیری از چاقی مجدد
وسوسه های غذا خوردن در زمان سیری
رژیم‌های لاغری در دوران بلوغ بسیار خطرناک است
رژیم یویو، شما را چاق تر می كند
رژیم غذایی برای چاقی شکمی  
راه های افزایش سوخت و ساز بدن برای لاغر شدن
راه آسان برای کاهش وزن
رفتارهای تغذیه ‌اي نامناسب در بین جوانان
چند پیشنهاد باور نکردنی برای کاهش چربی دور شکم
سلامت قلب‌تان را فدای رژیم‌های یویویی نکنید
چگونگی تثبیت وزن پس از رژیم لاغری
عدم پاسخگویی افرادچاق به رژیم لاغری 
ثابت ماندن وزن بعد مدتی از رژیم لاغری
چای سبز چگونه باعث کاهش وزن می‌شود؟
چاقی و لاغری، بحث روز
جلوگیری از ضعف هنگام لاغر شدن    
توصيه هاي رژيم لاغري:
درست غذا خوردن 12 شرط دارد
کنترل مقدار مصرف غذا، عامل مهمی در کاهش وزن است
مقاومت بدن در برابر رژیم لاغری
مقابله با پُرخوری عصبی
مغز پُرخورها و معتادان شبيه به هم کار مي‌ کند
مصاحبه تبیان با دکتر حمیدرضا فرشچی درمورد چاقي 
مراقب باشید! خیلی از داروهای لاغری مجوز ندارند
مذمّت پُرخوری در احادیث و روایات
رژيم هاي مکرر و عدم کاهش وزن!
متفورمین؛ دارویی مطمئن برای کاهش وزن جوان
کنترل اشتها   
کم خوابی موجب پرخوری می‌شود
کشف علت پرخوری
کاهش اشتها برای لاغر شدن    
قرص‌های لاغری
قرص های چربی سوز   
قبل از رژیم لاغری باید بدانید
محاسبه وزن ایده آل
14- حفاظت ازپوست ومو
بهداشت مو  
برای از بین بردن جوش های پوستی
درمان موهاي زائد
درمان جاي جوش در جوانان
خشك و پوسته پوسته شدن لب ها   
جوش صورت یا آکـنه
پوست و بیماری های آن
راه رهایی از خشکی پوست
پاک کننده های پوستی
چه ‌کنیم که پوستمان پیر نشود؟
بهداشت پوست نوجوانان
بهداشت پوست بزرگسالان
بهترین رژیم غذایی برای پوست شما
براي تقويت موهاي كم پشت بايد چه كرد ؟
برای درخشنده کردن پوست
پُر مویی، مشکلی شایع در زیبایی   
مشکل پوستی شایع در کودکان
شفافیت پوست با عسل
عوامل مؤثر در سلامت پوست
فوايد و مضرات کرم هاى آرايشى
ماسک گوجه فرنگی
ماسک های زیبایی
ماسک هويج براي پوست هاي خشک و حساس
در مورد خشكي و ترك داشتن لب ها
محلول گیاهی پاک‌کننده صورت
بخوردادن پوست
مشكلات ناشي از مواد آرايشي
موها ي خود را زياد و پر پشت بسازيد
نكات بهداشتي در مورد موي سر
یک ماسک برای رفع چروک
زیتون، شادابى بخش پوست
زدن جوش هاي چركي در نقاط مختلف بدن
ماسك كك و مك
برای از بین بردن لکه های سیاه پوست
شفاف سازی پوست در 10 روز!      
با عسل زیباتر شوید!
آیا ضدآفتاب برای زنان مضر است؟
آموزش ماساژ پوست
اين ماسك تأثير جالبي بر جوش ها دارد
انواع پوست و عوامل موثر بر سلامت آن   
اثرات و عوارض مواد آرایشی یا درمانی و حساسیت های پوستی  
15- خواص ادويه
آشنایی با خواص دارویی و درمانی گیاه گلپر
20معجزه دارچین و عسل !! 
ادويه بخشي از يک گياه معطر     
افزایش طول عمربا مصرف ادويه جات
نمک یددار
خواص دانه خردل
خواص گیاه رازيانه    
هل
زیره نبین چه ریزه!
میخک چاشنی شگفت انگیز
نمک دریا                          
هضم غذا با فلفل سیاه
زعفران خون‌ساز و محافظ سلولهاي مغزي
16- خواص سايرخوراکي ها
خواص چای زعفران
خواص گردو  
با خواص حبوبات آشنا شویم    
آشنایی با خواص و طرز تهیه‌ی شیرهای گیاهی
آجیل‌های ناسالم، عامل بروز سرطان‌
راه های تشخیص عسل طبیعی از تقلبی
چرا پیاز اشک آور است؟
تفاوت روغن زيتون مرغوب با غير مرغوب
روغن زیتون مرغوب کدام است؟
  روغن گیری از زیتون 
زیتون سبز یا زیتون سیاه     
خواص سیر
پسته و کاهش خطر ابتلا به بیماریهای قلبی
ترشی؛ پای ثابت سفره ایرانیان
جوانه گندم         
چای سبز و اثرات درمانی آن
خرما؛ میوه ای مغذی و پر انرژی
خواص جگر  
پر فایده اما بد بو! 
خواص درمانی عسل
کشمش و فوايد آن
خواص شفابخش روغن زیتون 
کنجد      
رب گوجه فرنگی و نکات بهداشتی آن
عسل معجزه علم تغذیه
عسل
عسل ماده شیرین شهددار 
17- خواص سبزيجات
خواص ترب
خواص بادمجان   
خواص آب چغندر
خاصیت سبزیجات نارنجی رنگ
تخمه آفتابگردان؛ آنچه شما نیاز دارید                                        
برگ چغندر و این همه فایده!    
ارزش غذایی کلم بروکلی
خواص دارويي سيب زميني
فوايد هويج براي پوست
پياز درقرآن و خواص عجيب آن
خواص درمانی ریحان
خواص درماني ذرت    
خواص شاهي     
خواص غذایی کاهو
خواص فندق تازه
خواص كلم
خواص موسیر   
قره قات ؛ ضد ميکروبي قوي  
نشاط بعد از ناهار با نعناع
خواص لوبیا چیتی
18- خواص ميوه ها 
اسم من ( نارنگى ) است
موز کاملا رسیده بهتر است
مفیدترین میوه
پرتقال    
خواص تمبر هندی
اناروخواص آن
انبه وخواص آن
انجیر وخواص آن  
انگور و خواص آن    
انواع توت و تأثیر آنها بر سلامتی بدن
خواص آناناس
گلابی ، میوه ای عالی
توت فرنگی     
خربزه  
کدام میوه ، چه خاصیتی دارد؟
خواص آلو   
ليمو، درمانگرى فرح بخش براى عفونت ها    
خواص داروئی میوه به 
خواص درمانی و غذایی گوجه ‌فرنگى  
خواص معجزه آسای سیب  
خواص میوه موز     
خواص میوه ها باتوجه به رنگشان   
خواص ویژه پرتقال
خواص غذایی و درمانی خیار
کیوی    
خواص گوجه فرنگی
خواص غذایی و درمانی آلبالووگیلاس   
خرمالو؛ سرشار از ویتامین A 
کامکوات و خواص مفید آن
19- خودشيفتگي
بیماری خودشیفتگی
20- درمان بيماريها باگياهان دارويي(طب سنتي)
دارو جهت رفع کرمک
داروهاي گياهي براي التهاب مفاصل
داروی ضد سرما خوردگي 
داروی محرک معده
درمان بیماری‌های زمستانی به مدد گیاهان
پیشگیری از تورم پروستات در طب گیاهی
درمان بيماري هاي معده
درمان افسردگی با داروهای گیاهی  
خواص درمانی و غذایی پیاز  
جینکو حافظه‌تان را تقویت می‌کند
جوشانده‌های ضدپیری را بشناسید
تاریخچه گیاهان دارویی در ایران  
اطلاعاتي درباره دَم کرده هاي گياه    
11 گیاه دارویی پایین آورنده قند خون
11 غذا برای نجات قلب شما
جوش صورت یا آکـنه
گیاهان دارویی مفید برای اعصاب
جلوگیری از سرطان روده با زردچوبه و پیاز  
10 درمان خانگی برای 10 بیماری
یک فنجان گزنه برای کسب انرژی     
مصرف خود سرانه گیاهان دارویی خطرناك است
مخلوط سیر و لیمو، گرفتگی رگ ها را برطرف می کند
گياه قاصدک براي درمان سنگ کليه و کيسه صفرا 
گیاهان مؤثر در سوء هاضمه
گیاهان مفید در سرماخوردگی و آنفلوانزا
گیاهان ضد سرطان را بشنا سید
گیاه درمانی در بیماری های قلبی – عروقی
گیاهان ضد نفخ
درمان طبیعی زکام
کدام گیاه برای کدام بیماری   
زنجبیل، موثر در کاهش دردهای قاعدگی  
زنجبیل و فلفل سرطان های مرگبار را درمان می‌کنند  
رویانیدن ( ترمیم ) لثه 
روش طبیعی برای درمان گلودرد
رفع ‌اختلالات‌ قاعدگی‌ و یائسگی ‌       
دم کرده ها
درمان يبوست ،سفتي مد فوع،اجابت مزاج
نسخه گیاهی برای کبد و صفرا
21- درمان چاقي موضعي
دستگاه‌های لرزاننده‌ای اندام   
كمربند لاغری تأثیری در کاهش وزن ندارد
درمان چاقي موضعي
22- راززندگي موفق براي زنان موفق  
 مديريت زمان
شایسته سالاری در مدیریت خانه و خانواده
كاهش بيماري روحي در زنان
سلامتي روحي زنان
زنان و افسردگی
خط قرمز در دوست داشتن
آسیب هاى روانى زنان
به پدر و مادر  شدن خود بباليد
تسلط بر خویش
راه های کاهش خستگی درزنان   
رازهاي براي زنان
23- رازشادابي
شادابی
ذهن زيبا داشته باشيد !
دیگر فریاد نکشید!
خوش اخلاق ها كمتر سرما مي خورند
خنده سلامتی می‌آورد
شادي
عصبانیت ممنوع!
هدفمند بودن برای داشتن یک زندگی دلپذیر
24- رمز سلامتي
درمان بيماري ناخن و تقويت آن
درمان های خانگی اسهال، کمردرد، بوی بد بدن
ذات الريه و آنفلوآنزا  
7راز سلامتی
راه جدید برای رفع بوی‌دهان
روش‌های پیشگیری از سکته‌ مغزی
زنانی که امگا ۳ مصرف می کنند دوران باداري سالم تري دارند
گرما زدگي
مغز 
نُه عملی که به سلامتی ما آسیب می رسانند
علائم هشداردهنده کم‌‌آبی بدن
نكات مهم در دوران پيش از بارداري  
پرسش هاي متداول پزشكي
نقش حجامت در تقویت سیستم ایمنی بدن
فوايد و خطرات آسپيرين براي خانم ها
جرم گيري دندان و سفيد كننده دندان
ادرار دردناک همراه با سوزش
اثرات كار با كامپیوتر بر عملكرد بینایی
ورزش وخوردن بیشتر
آرامش عضلات صورت
بعد از جراحی دندان عقل باید...
جرم دندان می تواند باعث مرگ افراد سالمند شود
بيماري هاي مقاربتي و روش هاي پيشگيري
سلامت ناخن ها
تاول پا
واریس پا را حتما درمان کنید
جلوگیری از بیمار ی ها با آنتی اکسیدان ها  
جراحی دندان عقل
در زمستان بیشتر مراقب سکته باشید
درباره امگا 3چه می دانید
بعد از صبحانه مسواك نزنید!
بهترین نوع كفش برای كودكان در سنین دبستان
احتیاط در مصرف ایبوپروفن
ورزش برای درد مچ دست و گزگز انگشتان 
راهنمای انتخاب یک کفش خوب برای کودک خود
مد سلامت را تهدید می کند
چه كفشی بپوشیم، چه كفشی نپوشیم
توصیه های طب سنتی قبل و بعد از استحمام
آشنایی با تست ورزش 
یازده روش برای تقویت حافظه در سالمندان  
از چشم ها مراقبت كنيم
چشم‌هایتان هم باید ورزش كنند
ممنوعیت‌ هایی برای مسافرت ‌های هوایی بیماران
یافته ای تازه درباره نخ ‌دندان
  نقش چربی ها در پیشگیری از سرطان    
تحرک برای سلامتی
آدامس های بدون قند و ایجاد اسهال
فراموشی    
عامل ضعف سيستم ايمني بدن
سویا در مردان
معالجه از نظر ائمه
کفش مناسب دانش آموزان
کفش مناسب
قابل توجه خانم های علاقمند به كفش پاشنه بلند 
ضرورت گرم نگهداشتن پا!
سردرد، مشکل همیشگی کارمندان      
25- رهنمودهاي بهداشتي دراسلام وقرآن
اهداف و روش شناسي آیات پزشکی
تأثيرلباس درسلامت انسان
تأثير محيط زيست سالم بر انسان
بهداشت و طبابت در اسلام
بهداشت محيط در اسلام
بهداشت فردي پيامبر اكرم(ص)و مقايسه آن با دستورات بهداشتي عصر حاضر
تعاريف طب اسلامي
تغذیه دوران بارداری در آموزه‌های دینی
بهداشت در نظام خانواده
بهداشت خواب؛نکاتی برای حفظ سلامتی
محيط زيست سالم، نعمت بزرگ خداوندى‏
دستورات بهداشتي درآيات و روايات اسلامي
اهمیت سلامتی و تربیت بدن، از نظر فقه و سنّت
نماز و سلامتی روح وجسم
نظام بهداشتی اسلام
قرآن و بهداشت روان
فقر و بهداشت رواني از ديدگاه دين و روان شناسي
صرفه جویی و قناعت ودوري ازاسراف
سلامت روانی از دیدگاه قرآن
رابطه قرآن و بهداشت و پزشكی
26- روانشناسي خانواده
تلویزیون نباشد، بهتر غذا می‌خوریم
آموزه هایى براى دستیابى به آرامش از ديدگاه روانشناسان
بررسی ازدواج از دیدگاه علمی
تفاوتهای زن و مرد از منظر روانشناسان   
چگونه می توان درحین صحبت کردن تأثیربیشتری روی دیگران گذاشت
دوستان اينترنتى، دشمنان خانگى‏
سردرگمی و آشفتگی هویت
بهداشت روانی دانش‌آموزان
27- روانشناسي رنگ ها
اقسام رنگ
رنگ ها
كدام رنگ براي كدام قسمت خانه
28- روزه
روزه گرفتن عوارض بیماری ام. اس را کاهش می دهد
توصیه‌های غذایی در وعده های سحر و افطار
روزه راز سلامتي
مصرف این نوشیدنی شما را تشنه تر می کند!!!
فرني مخصوص ماه مبارك رمضان   
29- سالمندي
چگونه با پدربزرگ ها و مادربزرگ ها كنار بیاییم 
تغذیه سالمندان  
سالمندان   
چگونه مي توان با سالمندي كنار آمد   
سالمندی بهنجار  
30- سنگ کليه 
همه چیز درباره سنگ کلیه
31- سينوزيت
سینوزیت را جدی بگیرید
32- شخصيت انسانها باتوجه به نحوه ارتباط
درون گرايي و برون گرايي
33- طبع ومزاج
تغذیه و طبع شناسی به زبان ساده 
علایم چیرگی چهارخلط (صفرا،سودا،بلغم و خون) در بدن
دانستنی های مزاج انسان
انواع طبع ومزاج
34- عوارض قلبي
موز خطر حملات قلبی را کاهش می دهد
نارسایی قلبی
ساخت قرص ضد سکته قلبی با کمک گوجه فرنگی
مشکل قلبی را با پدرشدن کم کنید
دریچه میترال
درد در قفسه سینه
تپش قلب
تأثیر نماز بر کاهش سكته قلبی و مغزی
با 19 روش از قلب خود محافظت کنید
اینها خطر حمله قلبی را زیاد می کنند    
عادات بد که برای قلب مضرند
35- گياهان دارويي
کلیات گیاه شناسی علف هفت‌بند 
خواص گیاه یونجه   
کلیات گیاه شناسی (گردو )    
كليات گياه شناسي (پیاز)    
درخت فندق  
خاصیت درمانی گل لادن
شرایط مناسب جمع آوری و خشک کردن گیاهان دارویی در منزل   
شاه پسند وحشی   
رازک و خواص آن     
کلیات گیاه شناسی (آرتیشو)یاکنگرفرنگی 
درخت مسواک و خواص مفید آن     
کلیات گیاه شناسی بادام زمینی  
خواص اسطوخودوس  
خواص بادام  
برگ بو، ادویه‌ای فراموش شده! 
بارهنگ و خواص آن 
گیاه آلوئه‌ورا 
آقطی سیاه ( انگور کولی) 
آشنایی با خواص سریش 
استفاده از داروخانه طبیعت 
درخت میخک بومی 
کلیات گیاه شناسی عناب 
مقدمه گیاهان داروئی
مقایسه طب گیاهی با طب نوین 
معرفی برخی داروهای گیاهی صنعتی 
مصرف خود سرانه گیاهان دارویی خطرناك است
مارچوبه و خواص آن 
گل راعی؛ گیاهی برای مقابله با افسردگی
كليات گياه شناسي(گریپ فروت)
کلیات گیاه شناسی (خرما )
کلیات گیاه شناسی (گزنه) 
کلیات گیاه شناسی سیر  
کلیات گیاه شناسی( زردچوبه)
کلیات گیاه شناسی( زردآلو) 
کلیات گیاه شناسی خاکشیر   
کلیات گیاه شناسی گیاه کتان 
کلیات گیاه شناسی( آووکادو) 
کلیات گیاه شناسی (موز)     
کلیات گیاه شناسی( زرشک)    
36- معده
ورم معده
زخم معده
ترش کردن معده
37- ميگرن
تازه‌ ترین توصیه‌های پزشكان در مورد میگرن
38- نماز و سلامت روح
تأثیر نماز بر کاهش انحرافات جنسی
تأثیر نماز بر احساس امنیت روانی
39- وابستگي
تکنیک های رهایی ازوابستگی
40- وسواس
اختلال وسواس
41- کمردرد
اسپاسم یا گرفتگی عضلات کمر   
5 علت شایع کمردرد
5 روش جديد درمان کمردرد
تنگی کانال نخاعی در ستون مهره از علل شایع کمر درد است
مروری بر درمان کمردرد
اصلاح قوز كمر
نشستن و ایستادن صحیح در کمردرد
تاثیر تغذیه بر کمردرد
گردن ‌درد؛ علل و راه‌ حل   
كمردرد، بیماری نیست!
قوز كمر و طرق مقابله با آن
شیوه صحیح نشستن پشت میز
شروع كمر درد از30 سالگی
شاغلینی كه كمردرد می گیرند
ورزش هايي براي كمردرد   

زمزم نور

احكام تصويري

1- احكام پوشش نماي كلي بدن

2- احكام پوشش پا

3- احكام پوشش دست

4- احكام پوشش صورت ومو

رواق انديشه

چرا تكليف

1- بحث وجوب تكليف

2- رابطه حق و تكليف چيست؟

3- چرا انسان موظف به انجام تكليف است ؟

راه نجات در اسلام و مسيحيت

1- مقايسه نجات و رستگاري از ديدگاه مسيحيت و اسلام

2- نجات در قرآن و مقايسه آن با آموزه نجات مسيحي

احكام آرايش

منظور از آرايش

1- آرايش يا آراستگي

2- آرايش و آراستگي در قرآن

3- غريزه تبرج و خودنمايي

كيفيت مواد آرايشي

1- اثرات و عوارض مواد آرايشي يا درماني و حساسيت هاي پوستي

2- عوارض آرايش صورت

3- مصرف لوازم آرايشي بر روي جنين پسر آثار سوء دارد

4- مصرف مواد آرايشي غير استاندارد باعث بروز عفونت هاي پوستي مي شود

5- توصيه يك متخصص به زنان

6- گزارشي از مصرف مواد آرايشي در ميان دختران نوجوان

آثار آرايش كردن در انظار

1- آثار آرايش در انظار

2- حجاب و ترك خودآرايي در انظار عموم

3- آرايش آري ، خودنمايي هرگز

4- خودآرايي براي غير

فلسفه حرمت آرايش زن در جامعه

ا- عفت عامل حفظ بقاي عفت عمومي

2- فلسفه آرايش

3- علت حرمت آرايش زن در جامعه

4- منظور از زينت هاي ظاهر

حسن و ثواب آرايش زن براي شوهر

1- آرايش براي همسر

2- در خانه هم تميز و زيبا باشيد

3- اصل آرايش و زينت براي همسر

4- حقوق و ظايف متقابل همسران از ديدگاه قرآن

احكام و استفتائات آرايش

احكام شرعي آرايش

احكام انواع عطرها

اهميت و ثواب خوشبويي

1- اهميت و ارزش عطر زدن در اسلام

2- نظافت و بوي خوش پيامبر ( صلي الله عليه و آله و سلم)

بهترين عطرها

انواع عطرها ي صنعتي

1- عطر درماني

2- ورود محموله هاي ادكلن هاي محرك جنسي

احكام و استفتائات شرعي استعمال عطرها

1- آيات احكام عطر

2- احكام استعمال عطر مقابل نامحرم

3- احاديث احكام عطر زدن

احكام سخن گفتن با نامحرم

1- احكام صحبت كردن با نامحرم

2- حدود رابطه ميان مرد و زن نامحرم

احكام ديدن نامحرم

1- احكام نگاه

2- نگاه و محرم و نامحرم

احكام زيور و زينت ها

ريش

احكام حجاب و پوشش در برابر نامحرم

احكام پوشش

كلام در قاب تصوير


1- انسان مدرن
2- ره آورد غرب
3- زيبايي و تكامل به تفاوت ها بستگي دارد
4- غرب و پايان عصر خانواده
5- فعاليت اجتماعي زنان
6- قرآن و استقلال اقتصادي زن
7- هويت زن

گالري تصاوير

1- پيام هاي اخلاقي
2- حجاب در ايران
3- حجاب در خارج
4- عبادت
5- لباس
6- كاريكاتور
7- اشتغال

آرشيو صوت

حجت الاسلام  دكتر رفيعي
1- آداب گفتار
2- آداب معاشرت
3- تقويت اراده و باور در رمضان
4- سرزنش
5- صفات يك جوانمرد
دكتر رحيم پور
1- اهانت و خشونت
2- پرسش و پاسخ حجاب
3- تحليلي بر زن
4- حضرت فاطمه (سلام الله عليها)
5- خانواده
6- كرامت زن (1و2)
7- نهضت حجاب
حجت الاسلام حدائق
1- ابن سيرين و فرار از گناه
2- احترام به مادر اويس قرن
3- احترام به پدر و مادر
4- احترام به مادر
5- ادب خديجه و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم )
6- ارتباط با امام زمان (عجل الله فرجه الشريف)
7- ازدواج دختر تازه مسلمان
8- امام رضا (عليه السلام ) و فروتني
9- امام زمان (عجل الله فرجه الشريف)
10- ايمان
11- بهلول و همسر ايشان
12- پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم ) و نگفتن انشاءالله
13- چگونه روزمان را تقسيم كنيم
14- حضرت عيسي (عليه السلام ) و جوان خاركن
15- حضرت موسي  (عليه السلام )
16- خانم صالح و امام زمان (عجل الله فرجه الشريف)
17- خواب
18- دختر آقاي اراكي
19- دروغ و دوري فرشتگان
20- دعاي حضرت زهرا (عليها السلام )
21- دعاي پدر
22- دعاي پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم )
23- راه پيدا كردن حضور قلب در نماز
24- زيارت امام علي (عليه السلام )
25- غفلت
26- فقط به فكر خود نباشد
27- قدس
28- گلپايگاني و ديدن برزخ
29- ما دستتون داريم
30- مشابه صدام
31- ملاك ايمان
32- نگفتن انشاءالله
33- نماز شب
34- هدايت يك ناصبي
35- هواپرستي
استاد رائفي پور
1- مهدويت
2- منجي و رسانه

آرشيو فيلم

فيلم هاي حجاب
1- بهشت و جهنم حجاب
2- دستگيري شهروند فرانسوي
3- انتظار (حجت الاسلام پناهيان)
4- فيسبوك و فراماسون
5- فمينيسم
6- فساد اخلاقي در bbcو صداي آمريكا
7- حجاب
8- حجاب و اشتغال
9- تأثير موسيقي (استاد رائفي پور)
10- سبك زندگي (استاد رائفي پور)
11- تبليغ ضد ديني
طب سنتي
1- آنتي بيوتيك
2- اثر آرام بخش
3- برنج مغزي
4- درمان لوزه
5- درمان عفونت گوش
6- درمان ترش كردن معده
7- درمان يبوست
8- فايده كباب روي زغال
9- فوايد ظروف مسي
10- گوشت هاي مناسب
11- حفاظت از مفاصل
12- حبوبات مناسب
13- كارهاي فاضلابي
14- خواب راحت
15- مزاج هاي چهارگانه
16- مضرات چاي
17- مضرات چيپس
18- مضرات فلورايد
19- مضرات ميوه هاي رنگي
20- نمك مناسب
21- رفع بوي سير
22- رفع احساس خستگي
23- رفع استرس
24- روغن مناسب
25- سلامت با گردو
26- شرب مخفي الكل
27- حليله
28- رژيم خورشتي
29- ميوه ها
30- پنير
31- خواص سبزيجات
32- ديابت
33- باكتري هاي داخل معده
34- مضرات آب سرد
35- دل درد
36- خواص توت
37- توت ترش
38- موهاي زائد
39- كبد
40- ضد عفوني كردن سبزيجات

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

سیستم آمار بازدید کنندگان

مجموع آمار بازديد ها :59726
Body
Background Color
Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image